Godziny urzędowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Zakładki podstawowe

Godziny urzędowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

poniedziałek:   7.30 – 15.30
wtorek:           7.30 – 17.00
środa:             7.30 – 15.30
czwartek:        7.30 – 15.30
piątek:            7.30 – 14.00

Kierownik GOPS przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach: 8.00 - 15.30 po uprzedniej rejestracji w sekretariacie

Godziny przyjmowania interesantów przez pracowników socjalnych:

poniedziałek, środa, czwartek:     7.30 – 10.00  i  14.00 - 15.30   dyżur w siedzibie ośrodka
wtorek:                                      7.30 – 17.00     dyżur w siedzibie ośrodka
piątek:                                       7.30 – 10.00     dyżur w siedzibie ośrodka

poniedziałek:    10.00 - 14.00 praca socjalna w terenie
środa:              10.00 - 14.00 praca socjalna w terenie
czwartek:         10.00 - 14.00 praca socjalna w terenie
piątek:             10.00 - 14.00 praca socjalna w terenie

 
Godziny przyjmowania interesantów przez pracowników Sekcji Świadczeń Rodzinnych:

poniedziałek:   7.30 – 15.30
wtorek:           7.30 – 17.00
środa:             7.30 – 15.30
czwartek:        7.30 – 15.30     
piątek:            dzień bez interesanta