INFORMACJA O WYNIKU CZWARTEGO PRZETARGU OFERTOWEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYCH BŁOTACH

Zakładki podstawowe

Białe Błota, dn. 17.12.2020 r.

INFORMACJA  O WYNIKU CZWARTEGO PRZETARGU OFERTOWEGO NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BIAŁYCH BŁOTACH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach informuje, że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Zafira 2.2 DTI MR 99, stanowiącego własność GOPS w Białych Błotach, wpłynęły 2 oferty tj:

1) Oferta nr 1
Zakład Usług Leśnych ORKAN Adrian Koprowicz
Żytelkowo 35, 78-200 Białogard
Cena oferty: 3 762,50 zł

2) Oferta nr 2
Cena oferty: 3 650,00 zł

W wyniku oceny ofert komisja przetargowa wybrała ofertę nr 1.

Oferta nr 2 została odrzucona, gdyż nie spełnia warunków przetargu tj. oferta nie zawiera dokumentów, o których mowa w pkt 6 ogłoszenia – brak potwierdzenia wpłaty wadium.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.