INFORMACJA O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU OFERTOWEGO NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYCH BŁOTACH

Zakładki podstawowe

Białe Błota, dn. 07.10.2020 r.

INFORMACJA  O WYNIKU DRUGIEGO PRZETARGU OFERTOWEGO NA SPRZEDAŻ POJAZDÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYCH BŁOTACH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach informuje,  że w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż pojazdów GOPS w Białych Błotach, w wyznaczonym terminie, wpłynęły cztery oferty tj:

1. Oferta nr 1 na zakup skutera ROMET 777

Cena oferty: 280 zł

2. Oferta nr 2 na zakup skutera ROMET 747

Cena oferty: 440 zł

3. Oferta nr 3 na zakup skutera ROMET 777

Cena oferty: 264 zł

4. Oferta nr 4 na zakup skutera ROMET 747

Cena oferty: 382 zł

 

Wszystkie oferty spełniały warunki zawarte w ogłoszeniu o przetargu. Żadna oferta nie została odrzucona.

 

W wyniku oceny złożonych ofert komisja przetargowa wybrała najkorzystniejsze oferty:                            

Oferta nr 1 na zakup skutera ROMET 777 – cena 280 zł

Oferta nr 2 na zakup skutera ROMET 747 – cena 440 zł

 

Przetarg na pozostałe pojazdy zostanie ogłoszony ponownie.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.