Informacja o wyniku naboru

Zakładki podstawowe

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

 

Nazwa i adres jednostki:

Warsztat Terapii  Zajęciowej „DĄB” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach, ul. Szubińska  87d, 86-065 Białe Błota

Określenie stanowiska urzędniczego:

 Główny Księgowy – 1/4 etatu

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  został/a wybrany/a

 

Pan/i  (imię i nazwisko):  Iwona Rysiewska

 zamieszkały/a:        85-070 Bydgoszcz

 

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 Kandydatka posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do zatrudnienia na stanowisku Główny Księgowy.

 

Białe Błota, 13.08.2014 r.      

   Kierownik WTZ „Dąb”

    Anna Antoszak