INFORMACJA O WYNIKU NABORU - dot. ogłoszenia nr 4/2020

Zakładki podstawowe

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1 a 86-005 Białe Błota

Określenie stanowiska urzędniczego: referent

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany kandydat.

PANI (imię i nazwisko)

Anna Derdzinska    zam.  Bydgoszcz

 

Uzasadnienie :

Kandydatka pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną. Wykazała się znajomością zagadnień wymaganych na stanowisku pracy, posiada również doświadczenie w administracji publicznej. Pani Anna Derdzinska została oceniona jako odpowiedni kandydat na stanowisko referenta.