INFORMACJA O WYNIKU NABORU - dot. ogłoszenia nr 5/2019 r.

Zakładki podstawowe

Nazwa i adres jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1 a 86-005 Białe Błota

Określenie stanowiska urzędniczego: Księgowa/-y

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany kandydat

PAN
Sebastian Pokrzywka    zam.  Runowo Krajeńskie

Uzasadnienie:
Kandydat uzyskał największą liczbę punktów z testu kompetencji. Wykazał się tym samym znajomością zagadnień wymaganych na stanowisku pracy. Komisja rekrutacyjna podczas rozmowy kwalifikacyjnej najlepiej oceniła kandydaturę Pana Sebastiana Pokrzywki jako odpowiedniego kandydata na stanowisko księgowego.