INFORMACJA O WYNIKU NABORU - dotyczy ogłoszenia nr 5/2020 r.

Zakładki podstawowe

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Nazwa i adres jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach ul. Betonowa 1a, 86-005 Białe Błota

Określenie stanowiska urzędniczego

referent

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany kandydat:

PANI (imię i nazwisko)

Iwona Kosińska    zam.  Bydgoszcz

 

Uzasadnienie :

Kandydatka pozytywnie zdała test kompetencji uzyskując największą ilość punktów. Wykazała się tym samym znajomością zagadnień wymaganych na stanowisku pracy, ponadto posiada doświadczenie w administracji publicznej. Pani Iwona Kosińska została oceniona jako odpowiedni kandydat na stanowisko referenta.