INFORMACJA O WYNIKU NABORU - DOTYCZY OGŁOSZENIA NR 6/2016 (Kierownik WTZ „Dąb” w Białych Błotach)

Zakładki podstawowe

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

Nazwa i adres jednostki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Betonowa 1 a 86-005 Białe Błota

 

Określenie stanowiska kierowniczego urzędniczego

kierownik WTZ „Dąb” w Białych Błotach – 1 etat

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany kandydat.

PANI (imię i nazwisko)

Marlena Witkowska - Rypina  zam. Przyłęki

 

Uzasadnienie :

Kandydatka uzyskała pozytywny wynik z testu kompetencji, uzyskując maksymalną liczbę punktów. Ponadto posiada odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie do pracy na w/w stanowisku.