Wniosek o realizację praw osób, których dane dotyczą 2019

Zakładki podstawowe

W załączeniu Wniosek o realizację:

□ prawa dostępu do danych

□ prawa do sprostowania danych

□ prawa do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym")

□ prawa do ograniczenia przetwarzania

□ prawa do przeniesienia danych do innego administratora

□ prawa do sprzeciwu

□ prawa do niepodlegania profilowaniu.

Kliknij, aby pobrać edytowalną wersję wniosku.