Wynik naboru do ogłoszenia nr 2/12

Zakładki podstawowe

 

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

Nazwa i adres jednostki:

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Białych Błotach  ul.  Betonowa 1a  86-005  Białe  Błota

Określenie stanowiska kierowniczego urzędniczego:

Kierownik WTZ „Dąb” w Białych Błotach w wymiarze 1 etat

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko  został/a wybrany/a

PAN/I (imię i nazwisko) :

Anna  Antoszak
zamieszkały/a    85-305 Bydgoszcz

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka wykazała się znajomością zagadnień dotyczących funkcjonowania WTZ, w zakresie przepisów prawa jak również praktycznych zagadnień związanych z funkcjonowaniem placówki, w tym rozwiązań organizacyjnych. W związku z powyższym Komisja pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Pani Anny  Antoszak na stanowisko Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb” w Białych Błotach.