Zarządzenie Nr 10/2017

Zakładki podstawowe

Zarzadzenie Nr 10/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach z dnia 09.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach