ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (znak sprawy: ZP.271.2.2020.US)

Zakładki podstawowe

Białe Błota, dn. 17.03.2020 r.

ZAWIADOMIENIE  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania w trybie ogłoszenia (znak sprawy: ZP.271.2.2020.US) na świadczenie usług w ramach programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 osobom niepełnosprawnych będącym podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach w 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęło 6 ofert. Po dokonanej ocenie spełnienia przez wykonawców wymagań określonych w ogłoszeniu ustalono, że wszystkie oferty spełniają wskazane wymogi.

Do realizacji zamówienia wybrano oferty:

Oferta nr 1 – Pani Urszula Boguszewska

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- kwalifikacje - 0  pkt 

- doświadczenie – 20 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 20 pkt

Realizacja usług w ramach umowy zlecenia.

 

Oferta nr 2 – Pani Izabela Ciemniecka

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- kwalifikacje - 0  pkt 

- doświadczenie – 15 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 15 pkt

Realizacja usług w ramach umowy zlecenia.

 

Oferta nr 3 – Pani Magdalena Galarda

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- kwalifikacje - 0  pkt 

- doświadczenie – 15 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 15 pkt

Realizacja usług w ramach umowy zlecenia.

 

Oferta nr 4 – Pani Marta Jagła

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- kwalifikacje - 0  pkt 

- doświadczenie – 5 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 5pkt

Realizacja usług w ramach umowy zlecenia.

 

Oferta nr 5 – Pani Katarzyna Rychlewska

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- kwalifikacje - 0  pkt 

- doświadczenie – 15 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 15 pkt

Realizacja usług w ramach umowy zlecenia.

 

Oferta nr 6 – Pan Jakub Rychlewski

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- kwalifikacje - 0  pkt 

- doświadczenie – 5 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 5 pkt

Realizacja usług w ramach umowy zlecenia.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

UWAGA:

Informujemy, iż decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 zawieszona zostaje realizacja usług w ramach programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.