ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (znak sprawy: ZP.271.7.2019.US)

Zakładki podstawowe

Białe Błota, dn. 02.01.2020 r.

ZAWIADOMIENIE  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania w trybie ogłoszenia (znak sprawy: ZP.271.7.2019.US) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będących podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach w 2019r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęło 15 ofert. Po dokonanej ocenie spełnienia przez wykonawców wymagań określonych w ogłoszeniu ustalono, że wszystkie oferty spełniają wskazane wymogi.

Do realizacji zamówienia wybrano oferty:

Oferta nr 1 – Pani Małgorzata Piotrowska
Część nr 24, 25 przedmiotu zamówienia
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
- cena - 60  pkt  
- doświadczenie – 40 pkt                            
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt
Realizacja usług w ramach umowy zlecenia.

Na część nr 24 i 25 przedmiotu zamówienia wpłynęły dwie oferty:
Pani Małgorzaty Piotrowskiej
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 60 pkt., kryterium doświadczenie – 40 pkt. Łącznie – 100 pkt.
Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych ”EGO”
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 50,70 pkt, kryterium doświadczenie – 30 pkt. Łącznie – 80,70 pkt.
Do realizacji w/w części zadania wybrano ofertę Pani Małgorzaty Piotrowskiej ze względu na najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia.

Oferta nr 2 – Pani Bernadeta Jędro
Część nr 40 przedmiotu zamówienia
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
- cena - 60  pkt
- doświadczenie – 10 pkt                            
Łączna liczba otrzymanych punktów – 70 pkt

Na część nr 40 przedmiotu zamówienia wpłynęły dwie oferty:
Pani Bernadety Jędro
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 60 pkt.,  kryterium doświadczenie – 10 pkt. Łącznie – 70 pkt.
Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych ”EGO”
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 46,44 pkt, kryterium doświadczenie –  10 pkt. Łącznie – 56,44 pkt.
Do realizacji w/w części zadania wybrano ofertę Pani Bernadety Jędro ze względu na najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia.

Część nr 46 przedmiotu zamówienia
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
- cena - 60  pkt
- doświadczenie – 20 pkt                            
Łączna liczba otrzymanych punktów – 80 pkt

Na część nr 46 przedmiotu zamówienia wpłynęły dwie oferty:
Pani Bernadety Jędro
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 60 pkt.,  kryterium doświadczenie – 20 pkt. Łącznie – 80 pkt.
Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych ”EGO”
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 46,44 pkt, kryterium doświadczenie –  10 pkt. Łącznie – 56,44 pkt.
Do realizacji w/w części zadania wybrano ofertę Pani Bernadety Jędro ze względu na najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia.

Część nr 47 przedmiotu zamówienia
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
- cena - 60  pkt
- doświadczenie – 10 pkt                            
Łączna liczba otrzymanych punktów – 70 pkt
Realizacja usług w ramach umowy zlecenie.

Na część nr 47 przedmiotu zamówienia wpłynęły dwie oferty:
Pani Bernadety Jędro
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 60 pkt.,  kryterium doświadczenie – 10 pkt. Łącznie – 70 pkt.
Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych ”EGO”
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 50,70 pkt, kryterium doświadczenie – 10 pkt. Łącznie – 60,70 pkt.
Do realizacji w/w części zadania wybrano ofertę Pani Bernadety Jędro ze względu na najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia.

Oferta nr 3 - Pani Marta Brust
Część nr 12 przedmiotu zamówienia
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
- cena - 60  pkt  
- doświadczenie – 40 pkt                            
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt
Realizacja usług w ramach umowy zlecenia.

Na część nr 12 przedmiotu zamówienia wpłynęły dwie oferty:
Pani Marty Brust
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 60 pkt.,  kryterium doświadczenie – 40 pkt. Łącznie – 100 pkt.
Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych ”EGO”
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 29,52 pkt, kryterium doświadczenie –  30 pkt. Łącznie – 59,52 pkt.
Do realizacji w/w części zadania wybrano ofertę Pani Marty Brust ze względu na najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia.

Oferta nr 4 – Pani Ewa Przygoda
Część nr 4, 6 przedmiotu zamówienia
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
- cena - 60  pkt  
- doświadczenie – 40 pkt                            
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt
Realizacja usług w ramach umowy zlecenia.

Na część nr 4 i 6 przedmiotu zamówienia wpłynęły dwie oferty:
Pani Ewy Przygody
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 60 pkt.,  kryterium doświadczenie – 40 pkt. Łącznie – 100 pkt.
Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych ”EGO”
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 42,24 pkt, kryterium doświadczenie –  10 pkt. Łącznie – 52,24 pkt.
Do realizacji w/w części zadania wybrano ofertę Pani Ewy Przygody ze względu na najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia.

Oferta nr 5 – Manufaktura Mowy Sp. z o. o., ul. Twardzickiego 42/7, 85-791 Bydgoszcz
Część nr 3, 10, 11
przedmiotu zamówienia
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
- cena - 60  pkt
- doświadczenie – 10 pkt                            
Łączna liczba otrzymanych punktów – 70 pkt

Na część nr 3, 10, 11 przedmiotu zamówienia wpłynęły dwie oferty:
Firmy Manufaktura Mowy Sp. z o. o.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 60 pkt.,  kryterium doświadczenie – 10 pkt. Łącznie – 70 pkt.
Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych ”EGO”
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 50,70 pkt, kryterium doświadczenie –  10 pkt. Łącznie – 60,70 pkt.
Do realizacji w/w części zadania wybrano ofertę Firmy Manufaktura Mowy Sp. z o. o. ze względu na najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia.

Część nr 13, 14, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 28 przedmiotu zamówienia
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
- cena - 60  pkt
- doświadczenie – 40 pkt                            
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt

Na część nr 13, 14, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 28 przedmiotu zamówienia wpłynęły dwie oferty:
Firmy Manufaktura Mowy Sp. z o. o.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 60 pkt.,  kryterium doświadczenie – 40 pkt. Łącznie – 100 pkt.
Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych ”EGO”
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 50,70 pkt, kryterium doświadczenie – 30 pkt. Łącznie – 80,70 pkt.
Do realizacji w/w części zadania wybrano ofertę Firmy Manufaktura Mowy Sp. z o. o. ze względu na najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia.

Część nr 33 przedmiotu zamówienia
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
- cena - 60  pkt
- doświadczenie – 10 pkt                            
Łączna liczba otrzymanych punktów – 70 pkt

Na część nr 33 przedmiotu zamówienia wpłynęły trzy oferty:
Firmy Manufaktura Mowy Sp. z o. o.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 60 pkt., kryterium doświadczenie – 10 pkt. Łącznie – 70 pkt.
Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych ”EGO”
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 50,70 pkt, kryterium doświadczenie – 10 pkt. Łącznie – 60,70 pkt.
Gabinetu Rehabilitacyjnego Ewa Adamowicz
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 36 pkt., kryterium doświadczenie – 20 pkt. Łącznie – 56 pkt.
Do realizacji w/w części zadania wybrano ofertę Firmy Manufaktura Mowy Sp. z o. o. ze względu na najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia.

Część nr 39 przedmiotu zamówienia
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
- cena - 60  pkt
- doświadczenie – 10 pkt                            
Łączna liczba otrzymanych punktów – 70 pkt

Na część nr 39 przedmiotu zamówienia wpłynęły dwie oferty:
Firmy Manufaktura Mowy Sp. z o. o.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 60 pkt.,  kryterium doświadczenie – 10 pkt. Łącznie – 70 pkt.
Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych ”EGO”
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 50,70 pkt, kryterium doświadczenie – 10 pkt. Łącznie – 60,70 pkt.
Do realizacji w/w części zadania wybrano ofertę Firmy Manufaktura Mowy Sp. z o. o. ze względu na najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia.

Część 44, 45 przedmiotu zamówienia
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
- cena - 60  pkt
- doświadczenie – 20 pkt                            
Łączna liczba otrzymanych punktów – 80 pkt
Realizacja usług w ramach umowy o świadczenie usług

Na część nr 44, 45 przedmiotu zamówienia wpłynęły dwie oferty:
Firmy Manufaktura Mowy Sp. z o. o.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 60 pkt.,  kryterium doświadczenie – 20 pkt. Łącznie – 80 pkt.
Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych ”EGO”
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 50,70 pkt, kryterium doświadczenie –  10 pkt. Łącznie – 60,70 pkt.
Do realizacji w/w części zadania wybrano ofertę Firmy Manufaktura Mowy Sp. z o. o. ze względu na najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia.

Oferta nr 6 - Centrum Terapii i Rehabilitacji „SENSIS” Aleksandra Michalska ul. Potockiego 3, 85-309 Bydgoszcz
Część nr 1, 5, 7, 8
przedmiotu zamówienia
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
- cena - 60  pkt
- doświadczenie – 40 pkt                            
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt
Realizacja usług w ramach umowy o świadczenie usług.

Część nr 15, 16, 19, 21 przedmiotu zamówienia
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
- cena - 60  pkt
- doświadczenie – 40 pkt                            
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt
Realizacja usług w ramach umowy o świadczenie usług

Część nr 29, 30, 31 przedmiotu zamówienia
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
- cena - 60  pkt
- doświadczenie – 40 pkt                            
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt
Realizacja usług w ramach umowy o świadczenie usług

Część nr 35, 36, 37, 38 przedmiotu zamówienia
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
- cena - 60  pkt
- doświadczenie – 40 pkt                            
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt
Realizacja usług w ramach umowy o świadczenie usług

Na część nr 1, 5, 7, 8, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38 przedmiotu zamówienia wpłynęły dwie oferty:
Centrum Terapii i Rehabilitacji „SENSIS” Aleksandra Michalska
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 60 pkt.,  kryterium doświadczenie – 40 pkt. Łącznie – 100 pkt.
Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych ”EGO”
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 42,24 pkt, kryterium doświadczenie – 10 pkt. Łącznie – 52,24 pkt.
Do realizacji w/w części zadania wybrano ofertę Centrum Terapii i Rehabilitacji „SENSIS” Aleksandra Michalska ze względu na najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia.

Na część nr 15, 16, 19, 21 przedmiotu zamówienia wpłynęły dwie oferty:
Centrum Terapii i Rehabilitacji „SENSIS” Aleksandra Michalska
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 60 pkt.,  kryterium doświadczenie – 40 pkt. Łącznie – 100 pkt.
Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych ”EGO”
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 46,44 pkt, kryterium doświadczenie –  30 pkt. Łącznie – 76,44 pkt.
Do realizacji w/w części zadania wybrano ofertę Centrum Terapii i Rehabilitacji „SENSIS” Aleksandra Michalska ze względu na najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia.

Oferta nr 7 - TERAPTUS Diagnoza Terapia Zaburzeń Rozwoju i Zachowania Przybilińska Ewa,  ul. Toruńska 53/2, 85-023 Bydgoszcz
Część nr 2, 41
przedmiotu zamówienia
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
- cena - 60  pkt
- doświadczenie – 40 pkt                            
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt
Realizacja usług w ramach umowy o świadczenie usług.  

Na część nr 2 i 41 przedmiotu zamówienia wpłynęły dwie oferty:
Firmy TERAPTUS Diagnoza Terapia Zaburzeń Rozwoju i Zachowania Przybilińska Ewa
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 60 pkt.,  kryterium doświadczenie – 40 pkt. Łącznie – 100 pkt.
Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych ”EGO”
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 41,40 pkt, kryterium doświadczenie – 10 pkt. Łącznie – 51,40 pkt.
Do realizacji w/w części zadania wybrano ofertę Firmy TERAPTUS Diagnoza Terapia Zaburzeń Rozwoju i Zachowania Przybilińska Ewa ze względu na najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia.

Oferta nr 8 – Arkadia – Terapia i Rozwój Daria Klimek, ul. Mickiewicza 24, 89-200 Szubin
Część nr 42
przedmiotu zamówienia
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
- cena - 60  pkt
- doświadczenie – 20 pkt                            
Łączna liczba otrzymanych punktów – 80 pkt
Realizacja usług w ramach umowy o świadczenie usług.

Na część nr 42 przedmiotu zamówienia wpłynęły dwie oferty:
Firmy Arkadia – Terapia i Rozwój Daria Klimek
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 60 pkt.,  kryterium doświadczenie – 20 pkt. Łącznie – 80 pkt.
Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych ”EGO”
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 50,70 pkt, kryterium doświadczenie –  10 pkt. Łącznie – 50,70 pkt.
Do realizacji w/w części zadania wybrano ofertę Firmy Arkadia – Terapia i Rozwój Daria Klimek ze względu na najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia.

Oferta nr 9 – Usługi fizjoterapeutyczne Kajetan Rakowski, ul. Mierosławskiego 16/2, 85-654 Bydgoszcz
Część nr 32 przedmiotu zamówienia
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
- cena - 60  pkt
- doświadczenie – 20 pkt                            
Łączna liczba otrzymanych punktów – 80 pkt
Realizacja usług w ramach umowy o świadczenie usług.  

Na część nr 32 przedmiotu zamówienia wpłynęły dwie oferty:
Firmy Usługi fizjoterapeutyczne Kajetan Rakowski
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 60 pkt.,  kryterium doświadczenie – 20 pkt. Łącznie – 80 pkt.
Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych ”EGO”
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 59,10 pkt, kryterium doświadczenie – 10 pkt. Łącznie – 69,10 pkt.
Do realizacji w/w części zadania wybrano ofertę Firmy Usługi fizjoterapeutyczne Kajetan Rakowski ze względu na najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia.  

Oferta nr 10 - Pani Karolina Grzegórska
Część nr 43
przedmiotu zamówienia
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
- cena - 60  pkt  
- doświadczenie – 10 pkt                            
Łączna liczba otrzymanych punktów – 70 pkt
Realizacja usług w ramach umowy zlecenia.

Na część nr 43 przedmiotu zamówienia wpłynęły dwie oferty:
Pani Karoliny Grzegórskiej
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 60 pkt.,  kryterium doświadczenie –
10 pkt. Łącznie – 70 pkt.
Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych ”EGO”
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 42,24 pkt, kryterium doświadczenie –  10 pkt. Łącznie – 52,24 pkt.
Do realizacji w/w części zadania wybrano ofertę Pani Karoliny Grzegórskiej ze względu na najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia.

Oferta nr 11 - Pani Izabela Forgiel
Część nr 20
przedmiotu zamówienia
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
- cena - 60  pkt  
- doświadczenie – 40 pkt                            
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt
Realizacja usług w ramach umowy zlecenia.

Na część nr 20 przedmiotu zamówienia wpłynęły dwie oferty:
Pani Izabeli Forgiel
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 60 pkt.,  kryterium doświadczenie – 40 pkt. Łącznie – 100 pkt.
Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych ”EGO”
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 46,44 pkt, kryterium doświadczenie – 30 pkt. Łącznie – 76,44 pkt.
Do realizacji w/w części zadania wybrano ofertę Pani Izabeli Forgiel ze względu na najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia.

Oferta nr 12 – Pani Marta Bratz
Część nr 34
przedmiotu zamówienia
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
- cena - 60  pkt  
- doświadczenie – 40 pkt                            
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt
Realizacja usług w ramach umowy zlecenia.

Na część nr 34 przedmiotu zamówienia wpłynęły dwie oferty:
Pani Marty Bratz
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 60 pkt.,  kryterium doświadczenie – 40 pkt. Łącznie – 100 pkt.
Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych ”EGO”
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 50,70 pkt, kryterium doświadczenie – 10 pkt. Łącznie – 60,70 pkt.
Do realizacji w/w części zadania wybrano ofertę Pani Marty Bratz ze względu na najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia.

Oferta nr 13 – Pani Dagmara Karowska
Część nr 9
przedmiotu zamówienia
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:
- cena - 60  pkt  
- doświadczenie – 40 pkt                            
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt
Realizacja usług w ramach umowy zlecenia.

Na część nr 9 przedmiotu zamówienia wpłynęły trzy oferty:
Pani Dagmary Karowskiej
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 60 pkt.,  kryterium doświadczenie – 40 pkt. Łącznie – 100 pkt.
Firmy Manufaktura Mowy Sp. z o. o.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 49,98 pkt.,  kryterium doświadczenie – 10 pkt. Łącznie – 59,98 pkt.
Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych ”EGO”
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 42,24 pkt, kryterium doświadczenie – 10 pkt. Łącznie – 52,24 pkt.
Do realizacji w/w części zadania wybrano ofertę Pani Dagmary Karowskiej ze względu na najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia.  

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.