ZP.271.5.2020.US Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Zakładki podstawowe

ZAWIADOMIENIE  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania w trybie ogłoszenia (znak sprawy: ZP.271.5.2020.US) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi będącej podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach w 2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęła 1 oferta. Po dokonanej ocenie spełnienia przez wykonawcy wymagań określonych w ogłoszeniu ustalono, że oferta nie spełnia jednak wskazanych wymogów.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.