ZP.271.7.2020.US - ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zakładki podstawowe

Białe Błota, dn. 31.12.2020 r.

ZAWIADOMIENIE  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania w trybie ogłoszenia (znak sprawy: ZP.271.7.2020.US) na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi będących podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach w 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wpłynęło 12 ofert. Po dokonanej ocenie spełnienia przez wykonawców wymagań określonych w ogłoszeniu ustalono, że nie wszystkie oferty spełniają wskazane wymogi.

Do realizacji zamówienia wybrano oferty:

 

Oferta nr 1 – Gabinet Rehabilitacyjny Ewa Adamowicz, ul. Suwalska 16, 85-373 Bydgoszcz

Część nr 37 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt 

- doświadczenie – 30 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 90 pkt

Realizacja usług w ramach umowy o świadczenie usług.

 

Oferta nr 2 – Pani Marta Bratz

Część nr 35 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt 

- doświadczenie – 40 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt

Część nr 38 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60 pkt 

- doświadczenie – 10 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 70 pkt

Realizacja usług w ramach umowy zlecenia.

 

Na część nr 35 przedmiotu zamówienia wpłynęły jeszcze dwie oferty:

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 40 pkt, kryterium doświadczenie –  40 pkt. Łącznie – 80 pkt.

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 40 pkt, kryterium doświadczenie – 20 pkt. Łącznie – 60 pkt.

Do realizacji w/w części zadania wybrano ofertę Pani Marty Bratz ze względu na najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia.

Oferta nr 3 – Manufaktura Mowy Sp. z o. o., ul. Twardzickiego 42/7, 85-791 Bydgoszcz

Część nr 31, 52, 53, 54 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt

- doświadczenie – 20 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 80 pkt

 

Część nr 36 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt

- doświadczenie – 10 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 70 pkt

 

Część nr 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 50, 51 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt

- doświadczenie – 40 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt

 

Część nr 46, 48 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt

- doświadczenie – 30 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 90 pkt

 

Część nr 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:      

- cena - 60  pkt

- doświadczenie – 40 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt

 

Część nr 43, 44, 45 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:      

- cena - 60  pkt

- doświadczenie – 30 pkt                            

Łączna liczba otrzymanych punktów – 90 pkt

Realizacja usług w ramach umowy o świadczenie usług.

 

 

Na część nr 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 przedmiotu zamówienia wpłynęło jeszcze pięć ofert:

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie –  30 pkt. Łącznie – 81,43 pkt.

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie – 40 pkt. Łącznie – 91,43 pkt.

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie – 40 pkt. Łącznie – 91,43 pkt.

Dwie oferty nie spełniają wskazanych w ogłoszeniu wymogów.

 

Na część nr 5 przedmiotu zamówienia wpłynęło jeszcze 6 ofert:

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie – 30 pkt. Łącznie – 81,43 pkt.

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie – 40 pkt. Łącznie – 91,43 pkt.

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie – 40 pkt. Łącznie – 91,43 pkt.

Pani Katarzyna Jamry-Grochowska

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 45 pkt,  kryterium doświadczenie –
20 pkt. Łącznie – 65 pkt.

Dwie oferty nie spełniają wskazanych w ogłoszeniu wymogów.

 

Na część nr 7 przedmiotu zamówienia wpłynęło jeszcze 6 ofert:

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie – 30 pkt. Łącznie – 81,43 pkt.

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie – 40 pkt. Łącznie – 91,43 pkt.

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie – 40 pkt. Łącznie – 91,43 pkt.

Pani Dagmara Karowska

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt,  kryterium doświadczenie – 40 pkt. Łącznie – 91,43 pkt.

Dwie oferty nie spełniają wskazanych w ogłoszeniu wymogów.

 

Na część nr 46 przedmiotu zamówienia wpłynęły jeszcze trzy oferty:

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie – 10 pkt. Łącznie – 61,43 pkt.

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie – 10 pkt. Łącznie – 61,43 pkt.

Jedna oferta nie spełnia wskazanych w ogłoszeniu wymogów.

 

Na część nr 50,51 przedmiotu zamówienia wpłynęło jeszcze pięć ofert:

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie – 40 pkt. Łącznie – 91,43 pkt.

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie – 30 pkt. Łącznie – 81,43 pkt.

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie – 40 pkt. Łącznie – 91,43 pkt.

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie – 40 pkt. Łącznie – 91,43 pkt.

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie – 40 pkt. Łącznie – 91,43 pkt.

 

Na część nr 24 przedmiotu zamówienia wpłynęły jeszcze 2 oferty:

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie – 10 pkt. Łącznie – 61,43 pkt.

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie – 10 pkt. Łącznie – 61,43 pkt.

 

Na część nr 43, 44, 45 przedmiotu zamówienia wpłynęły jeszcze 3 oferty:

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie – 10 pkt. Łącznie – 61,43 pkt.

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie –  30 pkt. Łącznie – 81,43 pkt.

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie – 10 pkt. Łącznie – 61,43 pkt.

 

Do realizacji w/w części zadania wybrano ofertę Firmy Manufaktura Mowy Sp. z o. o.
ze względu na najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia.

 

Oferta nr 4Pani Bernadeta Jędro

Część nr 47, 55, 56, 57 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt

- doświadczenie – 20 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 80 pkt

Realizacja usług w ramach umowy zlecenia.

 

Na część nr 47 przedmiotu zamówienia wpłynęły jeszcze trzy oferty:

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 47,14 pkt, kryterium doświadczenie – 10 pkt. Łącznie – 57,14 pkt.

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 47,14 pkt, kryterium doświadczenie – 10 pkt. Łącznie – 57,14 pkt.

Jedna oferta nie spełnia wskazanych w ogłoszeniu wymogów.

 

Na część nr 56, 57 przedmiotu zamówienia wpłynęły jeszcze trzy oferty:

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie – 10 pkt. Łącznie – 61,43 pkt.

Dwie oferty nie spełniają wskazanych w ogłoszeniu wymogów.

 

Do realizacji w/w części zadania wybrano ofertę Pani Bernadety Jędro ze względu
na najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia.

 

Oferta nr 5 - Pani Izabela Forgiel

Część nr 28 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt 

- doświadczenie – 40 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt

Realizacja usług w ramach umowy zlecenia.

 

Oferta nr 6 - TERAPTUS Diagnoza Terapia Zaburzeń Rozwoju i Zachowania

Przybilińska Ewa,  ul. Toruńska 53/2, 85-023 Bydgoszcz

Część nr 2, 49 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt

- doświadczenie – 40 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt

Realizacja usług w ramach umowy o świadczenie usług. 

 

Oferta nr 7 - Centrum Terapii i Rehabilitacji „SENSIS” Aleksandra Michalska ul. Potockiego 3, 85-309 Bydgoszcz

Część nr 1, 4, 6, 14, 16, 27, 32, 33, 39, 40, 41, 42 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt

- doświadczenie – 40 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt

Realizacja usług w ramach umowy o świadczenie usług.

 

 

Na część nr 1, 4, 6 przedmiotu zamówienia wpłynęło jeszcze 5 ofert:

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie – 30 pkt. Łącznie – 81,43 pkt.

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie – 40 pkt. Łącznie – 91,43 pkt.

 

 

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie – 40 pkt. Łącznie – 91,43 pkt.

Dwie oferty nie spełniają wskazanych w ogłoszeniu wymogów.

 

Na część nr 16 przedmiotu zamówienia wpłynęły jeszcze 2 oferty:

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie – 10 pkt. Łącznie – 61,43 pkt.

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie – 10 pkt. Łącznie – 61,43 pkt.

 

Na część nr 32, 33 przedmiotu zamówienia wpłynęły jeszcze 2 oferty:

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 40 pkt, kryterium doświadczenie – 40 pkt. Łącznie – 80 pkt.

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 40 pkt, kryterium doświadczenie – 20 pkt. Łącznie – 60 pkt.

 

Na część nr 39, 40, 41, 42 przedmiotu zamówienia wpłynęły jeszcze 3 oferty:

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie – 10 pkt. Łącznie – 61,43 pkt.

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie – 30 pkt. Łącznie – 81,43 pkt.

Usługi Pedagogiczno-Terapeutyczne ”PED-TER” Ewa Wasila, ul. Chołoniewskiego 4a/19,
85-127 Bydgoszcz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 51,43 pkt, kryterium doświadczenie – 10 pkt. Łącznie – 61,43 pkt.

 

Do realizacji w/w części zadania wybrano ofertę Centrum Terapii i Rehabilitacji „SENSIS” Aleksandra Michalska ze względu na najkorzystniejszy bilans ceny i doświadczenia.

 

Oferta nr 8Usługi fizjoterapeutyczne Kajetan Rakowski, ul. Mierosławskiego 16/2,

85-654 Bydgoszcz

Część nr 34 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt

- doświadczenie – 20 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 80 pkt

Realizacja usług w ramach umowy o świadczenie usług. 

 

Oferta nr 9 – Pani Małgorzata Piotrowska

Część nr 20 przedmiotu zamówienia

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium:

- cena - 60  pkt 

- doświadczenie – 40 pkt                           

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100 pkt

Realizacja usług w ramach umowy zlecenia.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.