Konkursy dla podmiotów pożytku poublicznego

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu gminy Białe Błota w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.”

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach z dnia 26.05.2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu gminy Białe Błota w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.”

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu gminy Białe Błota w okresie od 01.06.2020 r. do 31.12.2020 r.”

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYCH BŁOTACH DZIAŁAJĄCY Z UPOWAŻNIENIA WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA ogłasza...