Poniżej 130 tys. PLN

GOPS.271.2.2021.ZP - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób bez zaburzeń psychicznych, będących podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach w 2022r. z podziałem na części:

Zadanie 9 - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii wzroku

GOPS.271.23.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług dowozu i odwozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej „Dąb” w Białych Błotach z miejsca zamieszkania do placówki i z powrotem w 2022 r.

Strony