Powyżej 130 tys. PLN

GOPS.271.2.2021.ZP - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób bez zaburzeń psychicznych, będących podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach w 2022r. z podziałem na części:

Zadanie 9 - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii wzroku

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze oferty

Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usług opiekuńczo-gospodarczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu gminy Białe Błota w 2022 r z podziałem na części:

Zadanie 1 – Ogólne świadczenie usług opiekuńczo-gospodarczych

Zadanie 2 - „Nowa jakość usług w Gminie Białe Błota” (trwałość projektu)