Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bezpłatne porady specjalistów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza mieszkańców gminy Białe Błota do korzystania z bezpłatnych porad specjalistów pełniących dyżury w ramach działalności Punktu Interwencji Kryzysowej – Rodzinnego Punktu Konsultacyjnego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Strony