Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert. na realizację zadania publicznego pn. „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu gmin

W odpowiedzi na ogłoszenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach dotycz

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert. na realizację zadania publicznego pn. „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu gmin

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru kandydatów na członków komisji kon

ZP.271.4.2020.US ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania w trybie ogłoszenia (znak sprawy: ZP.271.4.2020.US) na świadczenie usług w ramach programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 osobom niepełnosprawnych będącym podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach w 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach informuje...

Nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.: „Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym z terenu gminy Białe Błota w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.”

Przedmiotem konkursu ofert jest realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzieleniu schronienia wraz z wyżywieniem osobom bezdomnym....

ZP.271.3.2020.US ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania w trybie ogłoszenia (znak sprawy: ZP.271.3.2020.US) na świadczenie usług w ramach programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 osobom niepełnosprawnych będącym podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach w 2020 r.

Strony