Aktualności

Informacja o braku rozstrzygnięcia postępowania - Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Znak sprawy GOPS.271.11.2019.RPKP)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania nie wpłynęła żadna oferta...

17.07.2019 15:00

Strony