Zamówienia publiczne do 30.000 EUR

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przez terapeutę ds. uzależnień dla osób i rodzin dotkniętych w szczególności problemem uzależnienia od alkoholu, w tym dotkniętych i zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie

Zapraszamy do złożenia oferty

Strony