Zamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR

Przetarg nieograniczony numer ZP.271.3.2018 na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach w okresie styczeń-grudzień 2019 r.

Strony