Powyżej 30 tys.EUR

GOPS.271.2.2021.ZP - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób bez zaburzeń psychicznych, będących podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach w 2022r. z podziałem na części:

Zadanie 9 - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie terapii wzroku

Strony