Powyżej 30 tys.EUR

Przetarg nieograniczony numer ZP.271.3.2018 na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach w okresie styczeń-grudzień 2019 r.

Przetarg nieograniczony numer ZP.271.2.2018 na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach w okresie listopad-grudzień 2018 r.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach w okresie listopad-grudzień 2018 r.

Strony