Zarządzenia Kierownika GOPS

Nabór kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie Nr 26/2016

Zarządzenie Nr 26/2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach z dnia 31.08.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego i Zasad Treningu Ekonomicznego w Warsztacie Terapii Zajęciowej "Dąb" w Białych Błotach przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Białych Błotach.